Switch øn

Created with Sketch.

Picademy Bytes

Picademy is the Raspberry Pi Foundation’s free face-to-face professional development programme that supports educators throughout their digital making and computing journey.

Led by one of the UK’s first Raspberry Pi Community Trainers, this course will develop your knowledge of physical computing, programming and the new curriculum.

Rhaglen iDEA

Rhaglen ryngwladol yw iDEA sy’n eich helpu i ddatblygu sgiliau digidol, menter a chyflogadwyedd am ddim. Trwy gyfres o heriau ar-lein, gallwch ennill bathodynnau gwella gyrfa, datgloi cyfleoedd newydd ac, yn y pen draw, ennill gwobrau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant sy’n eich helpu chi i sefyll allan.

Bydd ein cyrsiau yn eich tywys trwy’r gwobrau ac yn eich helpu i gyflawni eich bathodynnau.

iDEA Programmes

iDEA is an international programme that helps you develop digital, enterprise and employability skills for free. Our courses will guide you through the awards and assist you towards achieving your badges.

Defnydd uwch o Google for Education

Mae’r rhaglen Defnydd uwch o Google for Education yn archwilio ymarferoldeb G Suite for Education a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

Advanced use of Google for Education

The Advanced use of Google for Education programme explores advanced functionality of G Suite for Education and its use across teaching & learning.

Medrusrwydd yn Google for Education

Mae’r rhaglen Medrusrwydd yn Google for Education yn archwilio ymarferoldeb G Suite for Education a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

Proficiency in Google for Education

The Proficiency in Google for Education programme explores the functionality of G Suite for Education and its use across teaching & learning.

Adeiladu Sgiliau ar gyfer G Suite

Mae rhaglen Adeiladu Sgiliau ar gyfer G Suite yn archwilio ymarferoldeb sylfaenol G Suite a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

Building Skills for G Suite

The Building Skills for G Suite programme explores the basic functionality of G Suite and its use across teaching & learning.

A fydd robot yn cymryd fy swydd?

Mae awtomeiddio yn cynyddu ar raddfa frawychus gyda cherbydau heb yrwyr, ciosgau hunanwasanaeth a robotiaid siarad fel cynorthwywyr. Pa mor debygol ydych chi o gadw’ch swydd yn y dyfodol?

Ymunwch â Scott Morgan wrth iddo ymchwilio i ddyfodol byd gwaith.