Adeiladu Sgiliau ar gyfer G Suite

Trøwch ymlaen

Created with Sketch.

Adeiladu Sgiliau ar gyfer G Suite

YMRWYMIAD AMSER

Un dydd

ARGAELEDD

Staff Coleg Penybont yn unig

LEFEL

Sylfaen: dim gwybodaeth dybiedig

Mae rhaglen Adeiladu Sgiliau ar gyfer G Suite yn archwilio ymarferoldeb sylfaenol G Suite a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

Mae’r rhaglen, sydd wedi’i hanelu at staff academaidd presennol o sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach, yn rhan o’n dull ehangach o adeiladu gallu digidol ar draws y gymuned addysgol.

Mewngofnodi staff