Mis: Mawrth 2019

Trøwch ymlaen

Created with Sketch.

A fydd robot yn cymryd fy swydd?

Mae awtomeiddio yn cynyddu ar raddfa frawychus gyda cherbydau heb yrwyr, ciosgau hunanwasanaeth a robotiaid siarad fel cynorthwywyr. Pa mor debygol ydych chi o gadw’ch swydd yn y dyfodol?

Ymunwch â Scott Morgan wrth iddo ymchwilio i ddyfodol byd gwaith.