Defnydd uwch o Google for Education

Trøwch ymlaen

Created with Sketch.

Defnydd uwch o Google for Education

YMRWYMIAD AMSER

Dau dydd

ARGAELEDD

Staff Coleg Penybont yn unig

LEFEL

Uwch: gwybodaeth dybiedig sylweddol

Mae’r rhaglen Defnydd uwch o Google for Education yn edrych ar ymarferoldeb uwch G Suite ar gyfer Addysg a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

Wedi’i anelu at staff academaidd presennol o sefydliadau addysg uwch a phellach, mae’r rhaglen yn rhan o’n dull ehangach o adeiladu gallu digidol ar draws y gymuned addysgol.

Mewngofnodi staff