Den ∅1

Trøwch ymlaen | Switch øn

CYRSIAU & GWEITHDAI

Den digidol

Yn ein gofod ymroddedig ∅1, rydym yn darparu hyfforddiant, gweithdai a sesiynau blasu ar dechnoleg pob peth. Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn agored, ac rydym yn cynnig myfyrwyr, staff a rhaglenni cymunedol ehangach.

Cael gwybod mwy
HYFFORDDIANT

Google for Education

Adeiladu Sgiliau ar gyfer Google for Education

Mae’r rhaglen hon yn archwilio ymarferoldeb sylfaenol G Suite a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol.

Medrusrwydd yn Google for Education

Mae’r rhaglen hon yn archwilio ymarferoldeb bob dydd G Suite for Education a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

Defnydd uwch o Google for Education

Mae’r rhaglen hon yn archwilio ymarferoldeb uwch G Suite ar gyfer Addysg a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

DIGWYDDIADAU & PHROSIECTAU

Rhaglen Robotiaid

Rydym yn cynnig nifer o sioeau teithiol a sesiynau blasu ar gyfer ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a sefydliadau eraill.

Cael gwybod mwy
NEWYDDION & DIWEDDARIADAU

Beth sy’n digwydd?

Rydym yn cynnal digwyddiadau, gweithdai a sesiynau hyfforddi yn rheolaidd yng Ngholeg Penybont ac mewn mannau eraill.
Darganfyddwch fwy am ein gweithgareddau isod.

Rhaglen iDEA

Rhaglen ryngwladol yw iDEA sy’n eich helpu i ddatblygu sgiliau digidol, menter a chyflogadwyedd am ddim. Trwy gyfres o heriau ar-lein, gallwch ennill bathodynnau gwella gyrfa, datgloi cyfleoedd newydd ac, yn y pen draw, ennill gwobrau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant sy’n eich helpu chi i sefyll allan.

Bydd ein cyrsiau yn eich tywys trwy’r gwobrau ac yn eich helpu i gyflawni eich bathodynnau.

Read more

Defnydd uwch o Google for Education

Mae’r rhaglen Defnydd uwch o Google for Education yn archwilio ymarferoldeb G Suite for Education a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

Read more

Medrusrwydd yn Google for Education

Mae’r rhaglen Medrusrwydd yn Google for Education yn archwilio ymarferoldeb G Suite for Education a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

Read more

Partneriaid & Chydweithwyr

GALLWN WNEUD UNRHYW | NI GALLWN WNEUD POPETH

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n ffrindiau, ein partneriaid a’n cydweithwyr. Ni allem ei wneud heboch chi!

Prifysgol Caerdydd

Emotion Robotics

Aspire 2Be

ISEiW

Llywodraeth Cymru