Medrusrwydd yn Google for Education

Trøwch ymlaen

Created with Sketch.

Medrusrwydd yn Google for Education

YMRWYMIAD AMSER

Dau dydd

ARGAELEDD

Staff Coleg Penybont yn unig

LEFEL

Canolradd: yn adeiladu ar wybodaeth flaenorol

Mae’r rhaglen Medrusrwydd yn Google for Education yn archwilio ymarferoldeb G Suite for Education a’i ddefnydd ar draws addysgu a dysgu.

Mae’r rhaglen, sydd wedi’i hanelu at staff academaidd presennol o sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach, yn rhan o’n dull ehangach o adeiladu gallu digidol ar draws y gymuned addysgol.

Mewngofnodi staff