Ynglŷn

Trøwch ymlaen

Created with Sketch.

EIN TÎM

Mae ein tîm yn cynnwys staff academaidd sydd â diddordeb arbennig mewn technoleg a dysgu cyfunol. Maent bob amser yn barod i helpu ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Scott Morgan

Arweinydd Digidol

Add description

Claire George

Inspiring Skills Wales
Sector Champion – IT

Add description

Pete Dunford

Technolegydd Dysgu
Anogwr Addysgu a Dysgu

Add description

Colin Richards

Technolegydd Dysgu

Add description

Martyn Hearn

Technolegydd Dysgu

Add description

Martyn Jones

Technolegydd Dysgu

Add description

Liam Freeguard

Technolegydd Dysgu

Add description